Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Middenbouw Vrijeschool

Middenbouw Vrijeschool op Het Twickel College in Borne

De Vrijeschool heeft een eigen  opzet van het onderwijs. Er wordt gewerkt op basis van de ideeën van R.Steiner (1861-1925) zowel wat betreft de inhoud van de lessen als de pedagogiek en didactiek. Een van de uitgangspunten, waar sterk rekening mee gehouden wordt, zijn de verschillende ontwikkelingsfases waar de mens doorheen gaat op zowel cognitief, sociaal, emotioneel en fysiek gebied. De belangrijkste eerste 3 fases spelen zich af op het moment dat een kind/jong volwassenen naar school gaat (fase 1; 0-7 jaar, fase 2; 8 tot 14 jaar, fase 3; 15 – 21 jaar). In het Vrijeschool onderwijs gaan de kinderen eerst 2 jaar naar de kleuterklas. Daarna volgen 6 jaar onderbouw (basisschool) waarna de leerlingen naar de middenbouw gaan (12 tot 14 jaar) en de laatste 4 jaar zitten ze dan op de bovenbouw (14 tot 18 jaar). De kwaliteiten, gevoeligheden en vermogens zijn in elke fase anders en vragen dan ook steeds om een andere pedagogische en didactische  aanpak. De leerlingen starten dus in de kleuterklas (2 jaar) en gaan daarna naar klas 1 en eindigen in het examen jaar in klas 12.

 

In de 7e klas op Het Twickel College zitten VWO, HAVO en VMBO-T leerlingen zodat leerlingen van elkaar kunnen leren en zo ook de kwaliteiten van andere beter gaan begrijpen en waarderen. Ook in de 8e klas zullen ze bij elkaar blijven als groep en de zelfde mentor hebben. De mentor geeft verschillende lessen in de klas en vormt samen met de andere docenten het middenbouwcollege. We proberen het middenbouw college zo klein mogelijk te houden zodat de leerlingen niet van te veel verschillende docenten les hebben. We streven er naar dat de 2 jaar vrijeschoolonderwijs op Het Twickel College  bijdraagt aan de ontwikkeling van de persoonlijke vrijheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen zodat ze stevig en open de wereld/maatschappij te gemoed kunnen treden zonder vooroordelen en zich bewust van de eigen mogelijkheden.

 

Het middenbouwcollege werkt intensief samen, om zo, de leerlingen goed te kunnen begeleiden. Drie keer per jaar krijgen de leerlingen een rapport mee met daar op de vorderingen. Aan het einde van het jaar krijgen de leerlingen een getuigschrift waarin per vak beschreven staat hoe de leerlingen zich ontwikkeld heeft binnen dat vak. Daarnaast geeft de mentor een algemeen beeld van de ontwikkeling.

Aan het einde van twee jaar middenbouw geeft het docententeam advies over de vervolgopleiding, Niet alleen over  het vervolg niveau maar ook over de plek waar de leerlingen het best tot zijn recht kan komen. Dat kan zijn in het reguliere onderwijs als ook in het Vrijeschoolonderwijs in  Zutphen.

 Periode onderwijs

Elke morgen beginnen de leerlingen met een blokuur  ochtend periode. Gedurende een periode van 3 weken wordt er één vak behandeld. Door 3 weken met een vak bezig te zijn kunnen de leerlingen zich echt verbinden met een onderwerp waardoor de lesstof beter opgenomen wordt. Alle periode leerstof sluit aan bij de ontwikkelingsfase waar leerlingen inzitten. Vakken die tijdens de periodes worden aangeboden zijn: biologie, natuurkunde, scheikunde, Nederlands, geschiedenis, aardrijkskunde, Wiskunde en in de 7e klas Sterrenkunde en toneel.

Vaklessen

Na de ochtendperiode hebben de leerlingen vak lessen. Dat zijn de vakken waar regelmaat en oefening  nodig  zijn voor het inslijpen van de leerstof. De vakken die dan aangeboden worden zijn oa: Nederlands, Duits, Frans, wiskunde, muziek.

Naast de leervakken bieden we de leerlingen kunst- en handvaardigheidsvakken aan zodat leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen en niet alleen cognitief. De vakken die in de middenbouw worden aangeboden zijn: tekenen, speksteen, houtbewerking, textiel, tuinbouw.

Start Vrijeschool op www.borneboeit.nl

Michaelsfeest op Vrijeschool Middenbouw Borne

Kiezen voor de Vrijeschool