Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen zijn als eerste aanspreekbaar bij klachten. Een vertrouwenspersoon adviseert de klager/klaagster over de procedure die moet worden gevolgd en verleent hierbij de nodige ondersteuning.

Het Twickel College heeft per locatie vertrouwenspersonen.

Borne Dhr. Hans Kosterink
Delden Mw. Sascha Koster
Hengelo Mw. Susan Spanjer

 

Vertrouwensinspecteur

Bij vragen of klachten over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op school kan de leerling zich naast de schoolleiding of de vertrouwenspersoon ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken op het Centrale Meldpunt seksueel misbruik en seksuele intimidatie, dat iedere werkdag bereikbaar is onder het telefoonnummer 0900-1113111.

Informatie over de Inspectie van het Onderwijs

De publieksinformatie van de Inspectie is op te vragen via Postbus 51, tel. 0800-8051 (gratis).
Voor vragen is de Inspectie bereikbaar via de website: www.onderwijsinspectie.nl.