Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Stichting Carmelcollege

Scholengroep Carmel Hengelo is één van de dertien instellingen die ressorteert onder de Stichting Carmelcollege. Deze stichting is gevestigd te Hengelo (O).

De scholen van de Stichting Carmelcollege zijn voornamelijk scholengemeenschappen met een breed en vaak volledig onderwijsaanbod. Een volledig onderwijsaanbod houdt in dat een school zowel praktijkonderwijs, leerwegondersteunend onderwijs, vmbo, havo als vwo aanbiedt aan haar leerlingen. De signatuur van de scholen varieert van rooms katholiek en protestants-christelijk tot interconfessioneel en algemeen-bijzonder.
 
De scholen genieten een grote mate van autonomie. Zo zijn bijvoorbeeld de onderwijskundige keuzes en de zorg voor de onderwijskwaliteit zaken die op het schoolniveau gestalte krijgen. Elke schoolleider is verantwoordelijk voor de resultaten van zijn/haar school, hierover wordt verantwoording afgelegd aan het College van Bestuur. De schoolleiders zijn verenigd in het Convent van Schoolleiders. Gezamenlijk adviseren zij het College van Bestuur over het bovenschools beleid.

Stichting Carmelcollege verbindt 13 VO-scholen. Zij zijn verspreid over Nederland, met een sterke concentratie in het oosten van het land.

Postadres

Stichting Carmelcollege
Postbus 864
7550 AW HENGELO (O)

 

Bestuursbureau

Adres

Drienerparkweg 16

7552 EB HENGELO (O)

Telefoon

074-2455555

Fax

074-2430244

Email

info@carmel.nl


Bankrek. Rabobank, rekeningnr.: NL49RABO015.45.01.840 (algemeen) en Rabobank NL10RABO012.61.80.482 (incasso ouderbijdrage), BIC RABONL2U

College van bestuur

Het bestuur over de Stichting Carmelcollege wordt uitgeoefend door een College van Bestuur, bestaande uit:
K. (Karin) van Oort MSM, voorzitter
Drs. F.H. Mobach, lid