Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Algemene schoolbijdrage 2018 - 2019

Algemene schoolbijdrage

Bibliotheek/mediatheek/leerwerkhuis/gebruik atlas

 €   3,00

Niet lesactiviteiten (o.a. vieringen)

 €   4,00

Algemene culturele en sportieve vorming

 € 15,00

Oudervereniging

 €   1,50

Leerlingenvereniging

 €   1,50

Totaal

 € 25,00

 

Klik hier voor de specifieke schoolkosten Twickel College Borne

Klik hier voor de specifieke schoolkosten Twickel College Delden

Klik hier voor de specifieke schoolkosten Twickel College Hengelo