Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Procedures

Procedures absentie

Ziekte en medisch verlof:

-          Wanneer uw kind ziek is, dit graag ’s ochtends tussen 7.45 en 8.10 uur telefonisch melden.

-          Wanneer uw kind beter is, wilt u dit dan tussen 7.45 en 8.10 uur telefonisch melden?

-          Medisch verlof (tandartsbezoek, ziekenhuis e.d.) tijdig schriftelijk of telefonisch melden bij de administratie. (Uiterlijk de desbetreffende dag voor 8.10 uur)

Ziek naar huis:

-          Wanneer een leerling onder schooltijd ziek naar huis gaat, meldt hij/zij zich bij de balie. De ouders/verzorgers worden geïnformeerd.

Te laat:

-          Wanneer een leerling te laat komt, wordt dit genoteerd in Som.

-          De leerling meldt zich de volgende dag een kwartier voor aanvang van de eerste les bij de balie.

Bijzonder verlof:

-          Uw kind kan een verlofbrief ophalen bij de balie. De ouders/verzorgers vullen de verlofbrief in, deze wordt weer ingeleverd bij de balie.

-          U ontvangt bericht van de leerling coördinator of uw bericht is goedgekeurd.

  • De afwezigheidsregistratie wordt bijgehouden in SomToday.
  • Leswijzigingen zijn terug te vinden in Zermelo.