Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Ouderraad Twickel Hengelo

Informatie van de ouderraad

Ouderraad Twickel College Hengelo

Brochure puberhersenen in ontwikkeling

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad (OR) van Twickel College Hengelo bestaat uit een groep enthousiaste ouders die graag betrokken zijn bij de school van hun kinderen. De OR dient als vertegenwoordiging van de ouders en als klankbord voor de directie. Ze heeft een vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad van de school en organiseert ouderavonden.

De OR vergadert zes keer per jaar met de leiding van de school. Tijdens deze bijeenkomsten gaat het over de laatste ontwikkelingen binnen de school en er wordt meegedacht over zaken die spelen op school.

Leden OR

René Venendaal (voorzitter)

Chantal Ophuis (secretaris)

Rob Lammertink (penningmeester)

Marlies Kikkert

Sietske Riemersma

Tekla van Marle

Merle Busscher is namens de directie vertegenwoordigd. De OR is bereikbaar via het volgende email-adres: ouderraad-twickelhengelo@carmelhengelo.nl