Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Ouderraad Borne

Wij als school vinden de betrokkenheid van ouders belangrijk en ondersteunen daarom een actieve ouderraad. 
De ouderraad bestaat naast de teamleider en een docent uit een representatieve afvaardiging van ouders. Deze ouderraad dienst als klankbord voor de school en heeft de mogelijkheid om mee te denken in het schoolbeleid.
We denken mee over de invulling van allerlei activiteiten bijv. Open Huis, Paasproject en zetten ons ook actief in bij de organisatie ervan.

Ook hebben we een kritische blik over het reilen en zeilen binnen de school.
Wij streven ernaar jaarlijks een thema avond voor ouders over een actueel onderwerp te organiseren in samenspraak met school.

Wij vergaderen ongeveer 4x per jaar (1,5 uur per avond).     


De huidige samenstelling van de Ouderraad

Namens ouders:                                                            Namens school:

Mevrouw van der Aa                                                 De heer ter Horst

Mevrouw ter Braak                                                   Mevrouw Trienen

Mevrouw Hoekstra

Mevrouw Stubbe

Mevrouw Thüss

 

Contact:  oudergeledingtwb@carmelhengelo.nl