Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Online informatieavond

Welkom op de pagina over de voorlichtingsavond voor ouders van groep 8 leerlingen van het Twickel College Hengelo. Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van onze voorlichting aan ouder(s)/verzorger(s). Alles is anders dan in voorgaande jaren. Dat geldt ook voor de voorlichting op 12 november die, als voorbereiding op de schoolkeuze van uw zoon of dochter in groep 8, online door de VO-scholen in Hengelo aan ouders/verzorgers wordt gegeven.

Webinars

Op 12 november om 19:30 uur organiseren wij een live webinar waar u informatie krijgt en vragen kunt stellen.

Programma van de avond:

Deel een

  • 19:30 Algemene informatie voor alle ouders
Deel twee
De eerste ronde is om 20:00 uur en de tweede ronde is om 20:30

Twee presentatierondes waarbij u kunt kiezen uit:
  • Instroommogelijkheden
  • A+ programma voor de atheneumleerling
  • Mentoraat en begeleiding
  • Onze Twickel talent programma’s

Via onderstaande link kunt u zich opgeven voor het webinar.

Na inschrijving krijgt u via de mail de link voor deelname aan de avond.

De inhoud van de webinars wordt na afloop van de avond op de site gezet bij tabblad 'nieuwe leerlingen'

Neemt u nu alvast een kijkje in onze school.  

Stadswandeling

Maak een stadswandeling door onze school, hierin staat al veel informatie over onze school! Klik op het plaatje!

 

Informatiebrochure 'De school als creatieve stad':

Stadsgids

Persoonlijke vragen

Misschien heeft u vragen die u liever niet online stelt, te denken valt aan zorgspecifieke vragen, ondersteuning, dyslexie of plaatsing. Over deze vragen kunt u ons altijd mailen: