Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Leefregels (Delden)

Hoe gaat dat op Twickel College Delden? Informatie voor leerlingen en ouders

Een veilige school

We vinden het op school belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en dat iedereen goed en in rust kan leren en werken. Daarom hebben we een aantal regels opgesteld die voor iedereen op school gelden. Natuurlijk maken we in de klas samen aanvullende afspraken met elkaar.

Andere leerlingen en spullen op school

Op Twickel Delden vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en dat jouw spullen en die van een ander netjes en heel blijven. Daarom hebben we de regel: blijf van een ander en de spullen van een ander (of van de school) af. Wil je iets gebruiken? Dan vraag je de ander of de leraar.

Als je spullen of het schoolgebouw bekladt of beschadigt, dan nemen we contact op met je ouders over hoe jij de schade gaat repareren of vergoeden.

Eten en Drinken

Ons gebouw houden we graag netjes. Daarom is eten en drinken alleen toegestaan in de kantine. Je mag van alles meenemen naar school om op te eten in de kantine, maar chips, pepernoten, ijs, patat en energiedranken zijn in en om de school niet toegestaan.

Elektronische apparaten

Iedereen heeft tegenwoordig wel een mobiele telefoon bij zich. Ze zijn heel handig, maar kunnen ook afleidend of zelfs storend zijn. Daarom heb je toestemming van een docent nodig als je je apparaat buiten de kantine van school wil gebruiken. 

Mobiele telefoons

Als je les hebt in een lokaal, zet je je mobiel op “niet storen”, of als je (nog) niet weet hoe dat werkt, op vliegtuigstand of gewoon uit. Je legt de mobiel met het scherm naar beneden op de hoek van je tafel. Als de leraar een verzamelplaats voor telefoons heeft, leg je ‘m daar neer tot de les is afgelopen. 

Andere apparaten

Andere apparaten, zoals tablets & laptops zitten in je tas als je buiten de kantine bent.

Gaat het mis met bovenstaande regels, dan wordt je apparaat ingenomen en kun je ‘m na 14.15 uur (exacte tijdstip te bepalen door de docent) ophalen bij de personeelskamer. 

Leesboek in de tas

Lezen is ontzettend belangrijk. Ben je klaar met je taak of toets, of wil de leraar een tijdje “stillezen” met de klas, dan ga je in stilte voor jezelf lezen. Daarom willen we dat alle leerlingen tijdens elke les een leesboek, tijdschrift of stripboek in hun tas hebben.

Boeken, schriften en schrijfgerei

Tijdens de les moet iedereen vlot en zonder problemen aan het werk kunnen. Daarom heb je vóór de les de (werk)boeken, schriften en je schrijfgerei in je tas. Nadat je het lokaal binnenkomt, ga je direct op de juiste plek zitten en leg je meteen alle spullen op tafel die je nodig hebt voor de les.

Schriftgebruik

Je schoolwerk wordt gemaakt in schriften en werkboeken. Deze moeten netjes blijven en worden gebruikt volgens de regels die gelden bij elk vak. Je schrijft antwoorden en berekeningen helemaal compleet op en je gooit je schrift niet weg zonder overleg met de leraar. Ben je gemaakt werk kwijt als een leraar het wil controleren? Dan zul je het opnieuw moeten maken.

Nakijken gemaakt werk

Je maakt je opdrachten met een blauwe of zwarte pen en kijkt je weektaak na met een rode pen. “Nakijken” betekent: fouten opzoeken, aanstrepen en verbeteren door het juiste antwoord op te schrijven.

 

Algemene informatie & procedures

Hieronder vind je algemene informatie en lees je wat je moet doen als je ziek bent of om een andere reden een les moet missen.

Lestijden

Om 8.10 uur gaat de eerste bel: leraren en leerlingen moeten dan naar de lokalen. De lessen verlopen daarna volgens het schema hieronder. Op het lesrooster van je klas kun je zien in welk lokaal je moet zijn.

Les 1       08.15 u. – 09.00 u.

Les 2       09.00 u. – 09.45 u.

Les 3       09.45 u. – 10.30 u.

Pauze     10.30 u. – 10.40 u. (eerste bel)

Les 4       10.45 u. – 11.30 u.

Les 5       11.30 u. – 12.15 u.

Pauze     12.15 u. – 12.40 u. (eerste bel)

Les 6       12.45 u. – 13.30 u.

Les 7       13.30 u. – 14.15 u.

Pauze     14.15 u. – 14.25 u. (eerste bel)

Les 8       14.30 u. – 15.15 u.

Les 9       15.15 u. – 16.00 u.

 

Cijferportaal

Via onze website http://www.twickelcollege.nl/inloggen hebben ouders toegang tot het cijferportaal SomToday. Aan het begin van het schooljaar worden de inloggegevens gestuurd naar het bij ons bekende e-mailadres van ouders. Leerlingen hebben hun eigen inlogcode.

Ziek- en betermelden

Als je ziek bent, moet één van je ouders dit melden bij school via telefoonnummer 074-3762118. Ben je de volgende dag nog ziek? Dan moeten je ouders opnieuw even bellen, tenzij ze de eerste dag al hebben aangegeven dat het langer kan duren.

Ben je weer beter, dan ga je die dag vóór de eerste les even naar de administratie om je beter te melden. 

Dokter/tandarts/orthodontist/verlofaanvraag, etc.

Moet je naar een arts? Dan moeten je ouders de administratie van school van tevoren op de hoogte stellen. Dit kan door een briefje mee te geven naar school, te mailen naar twickeldelden@carmelhengelo.nl  of te bellen met: 074-3762118.

Willen je ouders verlof aanvragen voor een speciale gelegenheid, dan kun je daarvoor een formulier ophalen bij de administratie.

Inhalen gemiste toetsen

Ben je afwezig geweest tijdens een toets? Dan ga je de eerstvolgende les naar de leraar van het vak waar je een toets hebt gemist. We hebben een vast inhaaluur op donderdag na de laatste les. Je maakt met je leraar een afspraak op welke donderdag jij je toets gaat inhalen.

Te laat in de les

Als je bij de eerste les of na de grote pauze niet op tijd in het leslokaal bent, moet je je melden bij de conciërge. Je krijgt dan een telaatbriefje, waarmee je de les weer in mag. Ben je op een gegeven moment in totaal drie keer te laat geweest, dan kom je in overleg met de conciërge terug op school.

Uit de les gestuurd?

Als je uit de les wordt gestuurd, lever je je mobiele telefoon (en iPad) in bij de leraar. Je neemt je andere spullen mee en haalt een uitstuurbrief in het stiltelokaal. Deze vul je in. Daarna werk je de rest van die les aan huiswerk of lees je je leesboek. Aan het einde van de les ga je met je ingevulde brief terug naar de leraar en hoor je wat er verder moet/gaat gebeuren. 

De uitstuurbrief gaat mee naar huis. Deze moet één van je ouders ondertekenen. De volgende schooldag neem je de brief weer mee naar school en lever je ‘m in bij de administratie.