Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Instroommogelijkheden

Leerlingen kunnen bij ons op school instromen indien zij een havo of vwo ( atheneum of gymnasium) advies hebben. Wij kennen twee instroommogelijkheden namelijk: de havo/atheneum (H/A) klas voor leerlingen met een havo dan wel atheneum advies en een atheneum/atheneumplus (A/A+) klas voor leerlingen met een vwo-advies, (atheneumplus of gymnasiumadvies).

In de H/A klas wordt lesgegeven en getoetst op havo niveau. De leerling in de H/A klas die atheneum aankan, wordt in de H/A klas uitgedaagd om op atheneum niveau te werken en te presteren. Leerlingen hebben twee jaar de tijd om te laten zien welk niveau het meest passend is. In het derde jaar stromen de leerlingen uit de H/A klas hoofdzakelijk door naar 3 havo.

In de A/A+ klas stromen leerlingen in die een vwo-advies hebben (atheneumplus, VWO+, masterclasses of gymnasium) hebben gekregen en die vanaf het begin uitgedaagd willen worden op atheneum niveau.

Een gedeelte van de A/A+ klas, namelijk de leerlingen die extra uitdaging aankunnen en willen, volgt na het eerste rapport het A+ programma. Dit houdt in dat zij door vakoverstijgende projecten verdieping en verbreding van de lesstof krijgen aangeboden. De plus staat voor extra; extra uren bovenop de reguliere lessentabel. Het A+ programma is een zeer compleet programma dat doorloopt tot en met de examenklas. Leerlingen die de A+ programma doorlopen krijgen hiervoor certificaten die van meerwaarde zijn bij de toelating van een universitaire studie

Wanneer kies je als ouder met een kind met een atheneumadvies voor de H/A of de A/A+? De keuze is geheel vrij. Ga in gesprek met uw kind en de groep 8 docent en bespreek wat het beste bij uw kind past. Naast het eenduidige niveau-advies kan ook het plaatsingsadvies van de basisschool hierover meer uitkomst beiden. Uiteraard kunnen wij u daarbij ook advies geven.

Voor leerlingen met een duidelijk havo-advies is de H/A klas een goed instroomniveau.