Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Over Het Twickel College

Het Twickel College biedt onderwijs voor atheneum, havo, vmbo en lwoo onder bestuur van Scholengroep Carmel Hengelo. Er zijn 3 Twickel locaties: in Hengelo, Borne en Delden. 
Twickel wil bij alle leerlingen het plezier in leren bevorderen, ons motto “Leren met Plezier”.

Kwaliteit door goede resultaten en eigentijdse onderwijsvormen, optimale ontplooiing van alle leerlingen en een persoonlijke benadering staan bij ons centraal. Op Het Twickel College heerst een creatief klimaat waarin iedereen zichzelf mag onderscheiden. Je doel bepaal jezelf. De route er naar toe bewandelen we samen.

Met onze aanpak willen we:

  • leerlingen stimuleren om te leren
  • leerlingen uitdagen om actief te zijn en hun uiterste best te doen
  • creatief en zelfstandig denken van leerlingen stimuleren en honoreren
  • meer samenhang in onze didactiek ontwikkelen
  • zorgen voor een uitdagende leeromgeving
  • uitgaan van de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van onze leerlingen
  • leerlingen de kans geven om hun talenten optimaal te ontwikkelen
  • leerlingen naarmate ze ouder worden leren met meer eigen verantwoordelijkheid om te gaan