Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Gezonde Schoolkantine (Delden)

Het Twickel College Delden beschikt over een omgeving waar gezond eten verkrijgbaar is. Gezond eten draagt bij aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen.

Voedingsbeleid volgens de richtlijnen gezonde schoolkantine.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en het maken van gezonde keuzes. In de kantine van het Twickel College Delden kunnen zij dit in de praktijk brengen.

Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar en verbinden zich tot een verantwoord geheel. Om deze reden werken we op onze school volgens de richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze, de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:
De kantine biedt een betere keuze aan:
- eens per week binnen de productgroep brood (Op vrijdag zijn er verschillende broodjes
verkrijgbaar voor onze leerlingen.)
- elke dag vers fruit.
- Elke dag vers fruitwater.
- In de automaten van het Twickel College Delden geldt ook het gezonde aanbod en betere keuze.

Daarnaast stimuleert de kantine van het Twickel College Delden water drinken. In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, kannen met water met fruit/groente smaak en flesjes water in de automaten.

Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum!
De kantine van Het Twickel College Delden hanteert vier uitstralingspunten:
1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
3. Groente of fruit presenteer je op een aantrekkelijke manier.
4. Het aanbod van de menu kaart bestaat voor het merendeel uit betere keuzes.

Onze ambitie
Onze ambitie is een gouden kantine:
- Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
- We bieden groente/fruit aan.
- De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken.

Het Twickel College Delden werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine en samen met cateraar MARKIEScatering brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart.