Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Update thuisonderwijs

16.03.2020 | Hengelo Beste leerling(en), ouder(s)/verzorger(s), Gisteren hebben wij u/jullie geïnformeerd over de bestaande en aanvullende landelijke maatregelen die gelden tot en met 6 april. Vanaf vandaag, maandag 16 maart zijn alle lessen op school opgeschort, ook voor examenleerlingen. Schoolexamens en toetsen komen te vervallen tot nader order. We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn, nu en ook de komende dagen. We proberen u/jullie de komende tijd zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien, via brieven maar ook via de schoolleiding en de eigen website van de school.

Wat betekenen de maatregelen voor het onderwijs aan leerlingen?

Het onderwijs gaat gewoon door. Het thuisprogramma, de opdrachten en het huiswerk komen voor zover dat nog niet gebeurd is, in Som te staan.
Het lesrooster staat in Zermelo. Wij adviseren dit rooster ook thuis aan te houden, dat helpt om in het dagelijkse ritme te blijven. De schoolboeken en de digitale lesmethodes vormen de basis van de opdrachten. Eventuele extra uitleg door de docenten wordt in Som toegevoegd.
We willen benadrukken dat het geen vakantie is, leerlingen zijn niet vrij.

Wat verwachten we van leerlingen?

- Leerlingen volgenvolgens het hen bekende rooster het onderwijs op afstand.
- Leerlingen leveren gemaakt huiswerk en opdrachten in conform afspraken met de docent.

Wat verwachten we van ouders/verzorgers?

U heeft als ouder/verzorger een belangrijke rol in deze situatie. Wij verwachten van u dat u er zoveel mogelijk op toeziet dat uw kind met het werk aan de slag gaat.

Ouderavonden

De 10-minutengesprekken met de mentor en/of vakdocent gaan niet door. De mentor neemt op woensdag 25, donderdag 26 of vrijdag 27 maart telefonisch contact op met de ouders van de leerlingen die besproken zijn.

Profielkeuze klas 3

Vragen over de profielkeuze kunt u, afhankelijk van de strekking van de vraag, per mail stellen aan de mentor, de vakdocent of de decaan.
Het profielkeuzeformulier moet in Zermelo ingevuld worden. Instructie hierover volgt deze week nog.

Verdere zaken

- Het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen blijft de mentor. Voor vakinhoudelijke vragen neemt de leerling via de schoolmail contact op met de betreffende docent. Via schoolmail zijn alle emailadressen van docenten te vinden.
- Opvang op school is mogelijk indien een ouder/verzorger in de vitale sector werkzaam is. Wel vragen wij u dit vooraf bij de schoolleiding te melden
- De school is geopend van 8.00 uur tot 16.00 uur. Mochten er leerlingen zijn die nog boeken willen ophalen uit hun kluisje, dan is dit mogelijk.
- Boeken die in de mediatheek geleend zijn, zijn verlengd tot 10 april.
- De school is telefonisch bereikbaar tussen 8.30 – 15.30 uur. Bij voorkeur vragen wij u te mailen: twickelhengelo@carmelhengelo.nl
- Raadpleeg voor actuele informatie zoveel mogelijk de website van de school.


Wij hebben er vertrouwen in dat wij samen met u/jullie in deze bijzondere situatie het onderwijs zo goed mogelijk vorm kunnen blijven geven.

Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding Scholengroep Carmel Hengelo,
Drs. J.H. Supèr
Voorzitter centrale directie