Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Update sluiting scholen

15.03.2020 | Hengelo Beste leerling(en), ouder(s)/verzorger(s), Het kabinet heeft de bestaande landelijke maatregelen verlengd tot en met 6 april a.s. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen genomen, die ook gelden tot en met 6 april. Vanaf morgen wordt al het onderwijs opgeschort, ook voor examenleerlingen. Voor hen wordt op korte termijn een oplossing gezocht door het Ministerie. Vanaf morgen verzorgen de scholen opvang voor leerlingen waar dat nodig is. Een ingrijpende beslissing maar in onze ogen een juiste beslissing.

We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn, nu en ook de komende dagen. We proberen u de komende tijd zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien, via deze brief maar ook via de schoolleiding en de eigen communicatiekanalen van de school.

Wat betekenen de maatregelen voor het onderwijs aan leerlingen?
Al het onderwijs aan leerlingen wordt opgeschort tot nader order. De prioriteit ligt bij het voorbereiden van onderwijs aan examenleerlingen en onderwijs op afstand.

De schoolexamens gaan dus ook tot nader bericht niet door. In de loop van de week verwachten we vanuit het Ministerie meer informatie te krijgen over maatregelen ten aanzien van de schoolexamens en het eindexamen. Natuurlijk brengen we u daarvan tijdig op de hoogte.

Opvang van leerlingen op school
We gaan vanaf maandag ook opvang op school verzorgen voor leerlingen waarvan de ouders aangeven dat dit gewenst is. Er komt weliswaar een lijst met vitale beroepen beschikbaar, maar we willen vooral gehoor geven aan de wensen en behoeften van ouders. Als u dus wilt dat uw kind wordt opgevangen dan doen we dat. Uw kind kan gewoon naar school komen.
We vragen u en onze medewerkers om ervoor te zorgen dat de gevraagde 1,5 meter afstand tussen mensen wordt bewaard.

Aanwijzingen RIVM
Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden nog steeds de aanwijzingen van het RIVM: blijf thuis en beperk je sociale contacten als je verkouden bent, keelpijn of verhoging tot 38 graden hebt, of hoest. Ook moet men thuisblijven als men zelf of een huisgenoot behoort tot de groep ‘kwetsbare personen’ of als men een huisgenoot heeft waarvan is vastgesteld dat hij/zij het Coronavirus heeft.

Samen aan de slag!
Vanaf morgen staan we samen voor de uitdaging om alles zo goed mogelijk te organiseren, uit te werken en vooral: voor elkaar te maken. We hebben alle waardering voor iedereen die daar de komende tijd z’n best voor gaat doen.

We blijven zo goed mogelijk met u communiceren. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website. Als u daar geen antwoorden vindt, dan kunt u ons een e-mail sturen via twickelhengelo@carmelhengelo..nl We vragen u om ons bij voorkeur niet telefonisch te benaderen, zodat wij ook voor anderen bereikbaar blijven.

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding Scholengroep Carmel Hengelo,
Drs. J.H. Supèr
Voorzitter centrale directie