Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Project 1BK

03.11.2020 | Borne Voor de herfstvakantie hadden de leerlingen uit 1BK hun eerste vakoverstijgende project. Meerdere vakken werkten mee aan het thema "ik en de ander". Op allerlei manieren hebben zij anderen leren kennen.

Er was bijvoorbeeld een gastles van een Syrische vluchteling met een persoonlijk verhaal en daarop aansluitend was er een les van
UNICEF over vluchtelingen in het algemeen.
Ook in de klas hebben de leerlingen elkaar beter leren kennen. Ze hebben elkaar bijvoorbeeld getekend en tijdens de sportactiviteit
moest er flink worden samengewerkt.
Door dit project hopen we de leerlingen een bredere kijk op zichzelf en hun omgeving te hebben kunnen bieden. We hebben ze de
mogelijkheid gegeven om buiten de normale lessituatie om, te leren over en van elkaar.
Helaas door corona mochten we de school niet verlaten. Bij het volgende project (begin 2021) hopen we wel weer in Borne en omgeving te mogen rondkijken bij de verschillende instellingen, bedrijven en instanties.