Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Pi-dag (π)

16.03.2018 | Borne De datum van afgelopen woensdag schrijven wij als 14‐3, maar in Amerika schrijven ze 3‐14.

De cijfercombinatie die verwijst naar het wiskundig teken pi (π) dat afgerond op 2 decimalen 3,14 is. Laten de leerlingen van 2KT dit teken nu net hebben leren gebruiken in het laatst behandelde hoofdstuk... Tijd voor een feestje!

De leerlingen kwamen met pi‐feestmutsjes binnen op deze wiskundig feestelijke dag! De les begon met de 'Pi Day Song (Lose Yourself in the Digits)' waarin we ons nog eens konden verbazen over het oneindige aantal cijfers achter de komma van het getal pi. Vervolgens hebben we in groepjes ons eigen geheugen getest, wie kon de meeste cijfers achter de komma opnoemen?

Na dit onderdeel werden er wiskundige opgaven gemaakt waarbij je pi nodig had. Voor wie minder wiskundig was aangelegd was vervolgens een onderdeel Nederlands, waarbij de leerlingen zoveel mogelijk woorden probeerden te vormen met de lettercombinatie pi.

Het ruimtelijk inzicht werd daarna op de proef gesteld.

Met 12 pentominostukjes probeerden de groepjes de vorm van het pi‐teken in elkaar te puzzelen. Na deze puzzel volgden er nog een reeks rebussen waarin het pi‐teken verwerkt was. Tot slot

concludeerden we dat de Amerikaanse uitspraak van pi 'pie' is, wat taart betekent! Dat past wel bij een feestje, dus was er voor iedereen nog een pi‐taartje. Zo zie je maar... Wiskunde is een feestje! 😊