Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Alle leerlingen in de tweede klas zitten moeten een maatschappelijke stage van 10 uur lopen (overige 20 uur volgt in de 4e klas). Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.
Ook op de andere scholen van de Scholengroep Carmel Hengelo doen alle leerlingen een maatschappelijke stage als onderdeel van hun onderwijsprogramma. Dit kan op veel verschillende plekken en op veel verschillende manieren.