Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Leerlingen Twickel College Delden kiezen 24 uur kloosterleven

07.02.2020 | Delden Van vrijdag 31 januari op zaterdag 1 februari heeft een groep leerlingen van Twickel College Delden 24 uur doorgebracht in het klooster van de Zusters Franciscanessen in Denekamp.

Een weekend nadenken over wie je bent, je identiteit, keuzes die je maakt in je leven, dilemma’s waar je voor komt te staan in je leven, maar ook samen genieten, zingen, lachen, dansen en bidden. Dat is wat de leerlingen, uit alle klassen van Twickel College Delden, in Denekamp hebben gedaan.
Eenmaal in het klooster in Denekamp aangekomen maakten zij in kleine groepen kennis met elkaar en de zusters. Daarna was er een vragenuurtje waarin de jongeren alle vragen aan de zusters konden stellen, die ze maar hadden over het kloosterleven, geloof en levenskeuzes. Aansluitend keken zij naar een deel van de film over het leven van Franciscus van Assisi, die er in 1200 voor koos om niet als rijke zoon van een handelaar in de zaak van zijn vader te gaan, maar te gaan leven in eenvoud, dicht bij de natuur, met grote liefde en waardering en oog voor de arme en zwakke mensen en dieren.
Na de film was er een heerlijke maaltijd en vervolgens gingen de jongens en meiden naar de kapel om daar de eucharistieviering mee te vieren en te beleven. Een van de jongeren, Kevin, las een lezing voor en Liv deed de voorbeden samen met een zuster.
Na de viering ging iedereen creatief aan de slag naar aanleiding van de film over Franciscus. In kleine groepen maakten de leerlingen onder leiding van een zuster de vertaalslag van het verleden naar het heden, met als onderwerpen: natuur, milieu, wat kunnen wij doen tegen de milieuvervuiling, hoe kunnen wij zuinig zijn op de aarde, hoe kunnen wij iets betekenen voor arme mensen om ons heen.
Alle drie de groepen creëerden een prachtige voorstelling. Eén groep heeft het zonnelied van Franciscus gezongen, met allerlei gebaren en bewegingen, over moeder aarde, de zon, de maan, de regen, de wind, en een vertaalslag gemaakt naar nu door een moderne rap over hoe we de aarde kunnen beschermen. De zuster begeleidde op haar gitaar.
Daarna was het tijd voor ontspanning, dansen, zingen en gezellig met elkaar samenzijn. Kracht van dit weekend is echt, dat iedereen erbij hoort. De mobiele telefoons mochten twee keer even kort gebruikt worden voor een berichtje naar huis, verder geen social media, maar tijd en energie en aandacht voor elkaar.
Om tien uur ging iedereen naar de slaapkamers en een half uur later gingen de lampen uit en sliep iedereen heerlijk tot ’s morgens kwart over zeven. Toen was het tijd om een gebed of gedicht te maken voor de ochtendviering.
Om acht uur waren alle kamers leeg en opgeruimd, bedden afgehaald, gebedjes en gedichten klaar en ging iedereen naar het grasveld buiten om te zingen en te bidden en te luisteren naar de stilte en de geluiden in de natuur. Daarna een heerlijk ontbijt en wederom creatief aan de slag, dit keer met klei. Alle dingen die besproken, gemaakt en beleeft waren naar aanleiding van de film, werden eerst opgeschreven en daarna uitgebeeld met klei. Prachtige werkstukken, indrukwekkende teksten.
In zo’n weekend wordt zoveel gedeeld, nagedacht over levensvragen, dingen gevraagd aan elkaar, dat het ontroerend blijft, iedere keer weer, hoe waardevol zo’n kloosterweekend voor jongeren is. Na de middagmaaltijd presenteerden de drie groepen hun creatie van de vrijdagavond aan.
Veel te vlug ging het weekend weer voorbij, maar met een zeer voldaan gevoel en een stukje gegroeid in zoeken wie je nu bent, is iedereen weer teruggekeerd naar het “gewone” leven.