Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Keuzes voor leerlingen projectonderwijs (Delden)

07.11.2019 | Delden Sinds een aantal weken werken de leerlingen uit klas 1TH en 1HA een deel van hun lestijd op projectbasis. Ze werken klas- en vakoverstijgend samen aan een eindproduct en -presentatie. Ook leerlingen van IKC Magenta doen mee.

Het projectonderwijs loopt al een aantal weken op de dinsdagmiddag. De leerlingen uit klas 1TH en 1HA hebben zelf gekozen uit acht projecten. Deze projecten lopen qua onderwerpen uiteen van onderzoek naar 'De geschiedenis van de wetenschap' tot het bouwen van een website over het werk van een goededoelenorganisatie. En van het maken van een multiculturele feestkalender tot het filmen van een eigen jeugdjournaal.

Rik Leushuis, docent Nederlands en begeleider van het projectonderwijs zegt: "We willen als school steeds meer keuzes bieden aan onze leerlingen en hen ook begeleiden bij het maken van die keuzes. Je merkt dat de leerlingen een vakoverstijgend project leuk vinden als aanvulling op de 'gewone' lessen. Hier kunnen ze nog meer talenten ontwikkelen en laten zien en dát kiezen wat ze interesseert."

Ook leerlingen van IKC Magenta doen mee. Het betreft leerlingen uit groep 8 die al een plusprogramma volgen op de middelbare school: eerst wiskunde, straks Engels en als laatste Nederlands. Zij zijn bij de projecten verdeeld over de groepen, net als de leerlingen van Twickel Zelf. "Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die je leert door te doen en te oefenen," zegt Leushuis. "Kennis en vaardigheden gaan hierbij hand in hand."

De leerlingen werken voorlopig nog aan de inhoud van hun projecten. Aan het eind van het traject volgen presentaties. "Van de producten die gemaakt zijn, maar ook een uitleg van het proces, die evaluatie hoort erbij."