Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Informatieavond Puberbrein voor ouders

24.01.2018 | Hengelo De puberteit is voor veel ouders een schrikbeeld. Toch is dat niet nodig. Het is belangrijk om te beseffen dat het puberbrein nog niet af is. Daarom gedragen pubers zich anders, reageren ze vaak veel heftiger op allerlei zaken en lijken hun emoties alle kanten op te springen. Niet zo gek, want “daarboven” vindt een grote verbouwing plaats.

Hoe ontwikkelen de hersenen van pubers zich? Welke invloed heeft hun omgeving hierop, en wat kun je als ouder doen om dit in goede 
banen te leiden? Hoe beter je begrijpt wat er in het puberhoofd gebeurt, hoe beter je in staat bent om op pubergedrag in te spelen.

Op 19 februari a.s. organiseert de ouderraad van het Twickel college over dit thema een informatieavond. Deze eerste avond zal 
later dit jaar een vervolg krijgen met een avond over alcoholgebruik door pubers en de gevolgen daarvan.

De themabijeenkomst Puberbrein zal worden verzorgd door Mevr. Laura Hevink van de GGD Twente.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

· Breinontwikkeling

· Gedrag en emoties

· Een eigen leven

· Wat kun je doen, wat laat je los?

Tijdens de themabijeenkomst puberbrein is veel ruimte voor discussie en wordt gelegenheid gegeven om mee te praten over
allerlei praktijkvoorbeelden.

Datum: 19 februari

Plaats: Twickel college, Woolderesweg

Tijd: 20.00-22.00

U kunt zich aanmelden voor deze avond via: ouderraad-twickelhengelo@carmelhengelo.nl