Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Informatie van de ouderavond Groep 8 (Delden)

19.11.2018 | Delden Hartelijk dank aan iedereen die onze informatieavond heeft bezocht. Hopelijk hebben wij een goed beeld gegeven van het onderwijs op onze school.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om langs te komen, dan kunt u de meeste informatie nalezen in ons informatieboekje: download hier de PDF.

Heeft u vragen over onze school of ons onderwijs? Neem dan contact met ons op via e-mailadres twickeldelden@carmelhengelo.nl of bel met 074-3762118.