Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Enthousiaste leerlingen op Twickel College Delden

05.10.2020 | Delden De leerlingen van het Twickel College Delden hebben een enthousiaste start gemaakt van het schooljaar. De eerste zes weken zitten er net op en er hebben al een boel activiteiten plaatsgevonden. Wat gebeurt er zoal op deze mooie school?

Als belangrijk onderdeel van het lesprogramma hebben al veel activiteiten voor leerlingen plaatsgevonden: keuzeworkshops tijdens de ‘Ateliers’; interactieve verkeersvoorlichtingen; spinning, bootcamp en waterskiën bij ‘SportPlus’; lessen die samen met leerlingen en collega’s van IKC Magenta worden verzorgd, om maar een paar dingen te noemen. Voor een impressie van de diverse activiteiten van de afgelopen weken: bekijk vooral de website van Het Twickel College Delden.

De nieuwe leidinggevende van de school, Liduïn Leferink, werkt met haar bevlogen team aan een sterke en krachtige onderwijsontwikkeling, waarbij het onderwijs de leerling volgt in zijn of haar tempo, capaciteiten, creativiteit en de persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Binnen en buiten de lessen wordt steeds meer ruimte voor eigen keuzes voor de leerlingen geboden en uiteraard blijft de nodige sturing van de docent van belang.

Zo zien we op een vrijdagochtend de leerlingen van verschillende klassen werken op hun ‘Leerplein’. “Dat is geen plek in de school, maar een manier van werken,” legt Rik Leushuis, docent Nederlands en mentor van klas 1 havo-vwo uit. Hij en zijn klas hebben voor de mentorles en de les Nederlands een aantal leslokalen ter beschikking. Op welke plek een leerling na de klassikale uitleg werkt, hangt af van de keuzes die zij maken. Zo is er een ‘stiltelokaal’ om individueel aan een taak te werken, maar ook een grote ruimte met groepstafels en allerlei ICT-voorzieningen om samen taken en projecten uit te voeren.  

Er zijn meer klassen die op hetzelfde moment op dezelfde manier werken. Ook leerlingen uit een tweede klas sluiten op een gegeven moment aan. Ze hebben net een wiskundetoets nabesproken met hun eigen mentor, en hebben nu een vraag over de taak van Nederlands. Wiskunde is al af. Lennard uit klas 2: “Dat vind ik wel chill, want dan kun je op eigen tempo werken en zo.De wiskundedocent komt niet veel later ook even langs en zo kunnen de eersteklassers ook vragen over wiskunde stellen. Áls ze dat willen, want dat kan natuurlijk ook tijdens één van de vier ingeroosterde wiskundelessen. 

Door alle activiteiten en keuzemogelijkheden is deze school erg rustig en overzichtelijk. “Je kent iedereen heel snel en dat is fijn” hoor je vaak van leerlingen, zegt Leushuis. “Er zijn kleine klassen en je kan alles op je eigen niveau doen,” zegt Charlotte uit klas 1 havo-vwo. “Je krijgt een taak en die kun je over de hele week verdelen. Als je met een taak van een vak klaar bent, dan kun je ook verder met andere vakken. Dat is fijn." Haar klasgenoot Lieke is enthousiast over de ‘Ateliers’, waar de leerlingen keuzemodules kunnen kiezen die vooral liggen op het gebied van techniek, muziek, sport en beeldende vorming: "Ik vind het wel leuk dat je kan kiezen wat je leuk vindt!" 

De school zet dus ruim in op gepersonaliseerd onderwijs, door leerlingen maatwerk en keuzemogelijkheden te bieden, zodat ze op hun eigen niveau, tempo en interesse aan de slag kunnen. De nauwe samenwerking met IKC Magenta wordt beter zichtbaar nu duidelijk is hoe Route 10-14 Delden aankomend schooljaar vorm gaat krijgen.  

Als het lukt om alles Corona-proof te organiseren, hoopt Twickel College Delden op donderdag 5 november aan ouders van leerlingen van groep 8 uit de omgeving te laten zien waar deze school voor staat. Kan dat niet fysiek, dan virtueel via www.twickelcollege.nl.