Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Belangrijk nieuws voor ouders / leerlingen - Update Coronavirus (15 maart)

15.03.2020 Vanavond ontvangen alle ouders/verzorgers van leerlingen van Scholengroep Carmel Hengelo een brief, waarin de informatie vanuit de persconferentie is meegenomen. Hierin staat nog een aantal wijzigingen t.o.v. de eerder verzonden brief.

Brief sluiting scholen: 16 maart t/m 6 april.