Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

A-plus

Een gedeelte van de A/A+ klas, namelijk de leerlingen die extra uitdaging aankunnen en willen, volgt na het eerste rapport het A+ programma. Dit houdt in dat zij door vakoverstijgende projecten verdieping en verbreding van de lesstof krijgen aangeboden. De plus staat voor extra; extra uren bovenop de reguliere lessentabel.

Het A+ programma is een zeer compleet programma dat doorloopt tot en met de examenklas. Leerlingen die de A+ programma doorlopen krijgen hiervoor certificaten die van meerwaarde zijn bij de toelating van een universitaire studie.

Onderdelen van het A+ programma vinden plaats in samenwerking met Universiteit Twente (Pre-U).