Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Hengelo

Twickel College Hengelo De school als creatieve stad Onze school is onder architectuur gebouwd (door Herman Hertzberger) onder het motto: de school als creatieve stad. Wij zien onze school als een stad in het klein. In ons gebouw oefenen leerlingen met situaties uit het echte leven (in een dorp of stad): wonen (gezin), werk, sport, theater, kunst, wetenschap, filosofie en religie.

Missie en visie Twickel College Hengelo

Wij willen leerlingen opleiden tot vol- waardige burgers en hen voorbereiden op een toekomst in de maatschappij waarin ze gelukkig zijn. Dit doen we vanuit een visie. Wij denken dat hoe beter de leerlingen de ‘spelregels’ begrijpen van de plek waar ze wonen en werken, hoe duidelijker en gemakkelijker het leven is. En des te meer ruimte en tijd er overblijft om de omgeving waarin je leeft te verbeteren en je geluk te vergroten.

Wat leren leerlingen waar?

Wij vinden elk vak even belangrijk. Leerlingen hebben straks alle kennis en vaardigheden nodig om goed te kunnen leven, wonen en werken. Wat leren ze in welke vleugel van onze school?

Creativiteit

Wát we onze leerlingen ook leren, ons uitgangs- punt is altijd creativiteit. De toekomst stelt ons voor uitdagingen waarvoor wij nu nog geen oplossingen hebben en waar we creativiteit, kennis en het vermogen om samen te werken voor nodig hebben. Daarom kiezen wij ervoor om een levendige school te zijn waar kunst en cultuur hoog in het vaandel staan.Meer dan alleen resultaten

Lestijd is bij ons contacttijd. Wij kennen geen keuzewerktijd of begeleidingsuren. Elke les is een les gegeven door de vakdocent. Onze docenten passen eigentijdse onderwijsvormen toe. Het draait bij ons niet alleen om resultaten, maar ook om optimale ontplooiing en een persoonlijke benadering. Er waait bij ons een creatieve wind en iedereen mag zichzelf zijn. Het resultaat? Goede eindexamenresultaten en een goede aansluiting op het HBO en de universiteit.

Mentorlessen

Onze leerlingen hebben in ieder leerjaar wekelijks mentorlessen. In de eerste klas zelfs drie uur per week. Tijdens die lessen begeleidt de mentor de leerlingen individueel, maar ook als groep. Daarnaast zien leerlingen hun mentor ook tijdens de vaklessen. Al met al veel contact dus tussen mentor en leerling. Dit zorgt ervoor dat zij elkaar goed kennen.

Afgelopen jaren werd er veel bekend over hoe jongeren leren en zich ontwikkelen. Deze (wetenschappelijke) inzichten vormen de basis voor de methode Breingeheimen, die wij gebruiken in onze mentorlessen. Onderdelen als studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden komen aan bod. Daarnaast heeft de mentor aandacht voor de interesses en talenten van onze leerlingen. Wij gebruiken de methode Qompas om hierover met leerlingen en u als ouder in gesprek te gaan.

Telefoons, laptops, boeken

Op onze school mogen leerlingen hun mobiel niet in de lokalen of vleugels gebruiken (wel in de hal). Deze regel stellen we bewust. Het komt de concentratie en rust ten goede. Wij zijn ook geen laptop- of iPadschool. Wij ervaren dat leerlingen het fijn vinden om te lezen en werken vanuit een boek. En daarom heeft ieder vak bij ons een boek (met digitale ondersteuning). De leerling hoeft voor school dus ook geen laptop aan te schaffen. Als een laptop of iPad meerwaarde heeft, zetten we ze natuurlijk wel in tijdens onze lessen en stellen we ze beschikbaar.

Wij vinden lezen belangrijk. Vanuit onze mediatheek midden in de school en tijdens de lessen proberen we dit zoveel mogelijk te stimuleren. Door bijvoorbeeld schrijvers van jeugdboeken uit te nodigen of door het project Momentje vrij? Boek erbij!

Leerlingvolgsysteem

Huiswerk, resultaten en absentie worden door de docenten bijgehouden in het leerlingvolgsysteem SOMToday. U kijkt als ouder eenvoudig mee in dit systeem.Instromen

Leerlingen kunnen bij ons op school instromen met een havo-, atheneum-, atheneumplus- of gymnasium-advies. Wij kennen twee instroommogelijkheden: de havo/atheneum (H/A) klas voor leerlingen met een havo- of atheneum-advies én een atheneum/ atheneumplus (A/A+) klas voor leerlingen met een atheneum-, atheneumplus- of gymnasium-advies.

In de H/A klas kunnen havoleerlingen het niveau goed aan. Leerlingen die meer aankunnen, worden in de H/A klas uitgedaagd op atheneumniveau. H/A leerlingen hebben twee jaar de tijd om te ontdekken welk niveau het best bij ze past. In het derde jaar stromen zij door naar een havo- of atheneumklas.

In de A/A+ klas stromen leerlingen in met een A/A+ atheneum-, atheneum- plus- of gymnasium-advies die vanaf het begin uitgedaagd willen worden op atheneumniveau.

Twickel talent (tt)

Op het Twickel College vinden we het belangrijk dat elk kind zich maximaal kan ontplooien. Dit stimuleren wij in de reguliere lessen, maar we bieden ook talentprogramma’s aan. Voor alle leerlingen (zowel havo, atheneum en de atheneumplus) is het mogelijk om naast de reguliere lessen een van de vier talentprogramma’s te volgen. Dit betekent dat de leerling twee uur in de week extra Muziek, Kunst & Techniek, Sport- of Danslessen volgt.

Twickel talent muziek

TT Muziek geeft leerlingen met een bovengemiddelde belangstelling voor muziek een podium om zijn of haar talent optimaal te ontwikkelen.

Tijdens TT Muziek kunnen leerlingen een instrument bespelen en/of zingen en componeren. De nadruk ligt op de praktijk: samenspel en uitvoering. In de bovenbouw kunnen leerlingen muziek als examenvak of de vooropleiding van het ArtEZ conservatorium volgen.

Samen met Dansschool X-Dance en onze partner Het Twents Jeugd Symfonie Orkest (TJSO) werken we naar een gezamenlijke uitvoering toe.

Twickel talent kunst & techniek

In samenwerking met Oyfo Hengelo is TT Kunst&Techniek ontwikkeld.

Het diverse programma bestaat uit drie blokken. In het eerste blok gaan leerlingen aan de slag met koperbewerking. In de andere twee blokken ligt de nadruk op het maken van toegepaste en autonome kunst. Ook zijn kunstexcursies naar kunstenaars, Oyfo Hengelo en ’t Heim onderdeel van het programma. In de bovenbouw kunnen leerlingen beeldende vorming als examenvak kiezen.

Twickel talent sport

Het Twickel College is een Sportactieve school. TT Sport is er voor de leerlingen die het leuk vinden om naast de lessen lichamelijke opvoeding (LO) een extra sportprogramma te volgen. Door de extra uren komt het reguliere programma voor het vak LO uitgebreider aan bod. Daarnaast bieden we in TT Sport een aantal externe onderdelen aan (bijvoorbeeld tennis, zwemmen of free- running) en doen we mee aan clinics en toernooien. TT Sport kan in de bovenbouw vervolgd worden door het examenvak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) te kiezen. TT Sport is geen voorwaarde voor het examenvak.

Twickel talent dans

TT Dans is voor leerlingen die graag dansen en beter willen leren dansen. Dit programma bieden we aan in samen- werking met onze partner X-Dance. Tijdens TT Dans leren de leerlingen allerlei hedendaagse dansvormen.

Ze worden door professionele dansers begeleid in het maken van eigen werk en er wordt toegewerkt naar een dans- presentatie die samen met de einduitvoering van TT Muziek en TT Kunst & Techniek zal worden opgevoerd.

Talent­maximalisatie

En hoe gaat het dan verder? Een deel van de A/A+ klas, namelijk de leerlingen die extra uitdaging aankunnen, volgen na het eerste rapport het A+ programma. Vakoverstijgende projecten verdiepen en verbreden de lesstof. De plus staat voor extra: keuzeuren binnen de reguliere lessentabel. Op meerdere momenten in de week kunnen leerlingen kiezen om in plaats van de reguliere les te volgen, onder begeleiding bezig te gaan met een A+project. Het A+ programma is een compleet programma tot en met de examenklas.

Dit PréUniversity programma (Pré-U) bieden wij aan in samenwerking met de Universiteit Twente (UT). Atheneumleerlingen van verschillende leerjaren volgen op de UT modules, masterclasses of een honoursprogramma.

De havoleerlingen die meer uitdaging aan- kunnen, bieden wij vanaf de vierde klas een havo toptalentenprogramma aan. Onder begeleiding van honoursstudenten van het Saxion werken zij aan opdrachten uit het bedrijfsleven. Ze ontwerpen hun eigen onderwijsproces en werken altijd in teams. Soms ook met leerlingen van andere scholen.

Leerlingen die het A+ programma of het top- talentenprogramma doorlopen, krijgen hiervoor certificaten die van meerwaarde zijn bij de toelating tot een vervolgstudie.

Kies je als ouder met een kind met een atheneum-advies voor de H/A of de A/A+? Die keuze is vrij. Ga in gesprek met uw kind en de groep 8 docent en bespreek wat het beste past. Naast het eenduidige niveau-advies biedt ook het plaatsingsadvies van de basis- school uitkomst. En natuurlijk kunnen wij u ook adviseren. Voor leerlingen met een duidelijk havo-advies is de H/A klas een goed instroomniveau.

Gezonde school

Wij hebben het certificaat Gezonde School. Dit houdt in dat wij actief werken aan een gezond leef- en werk- klimaat. Bij ons op school mag niet gerookt worden en we hebben een gezonde kantine. Daarnaast werken we samen met een judoschool en fysiotherapiepraktijk. Wij hebben een fitnessruimte en een praktijkruimte voor fysiotherapie. In de gymlessen worden alle eersteklassers motorisch gescreend. Leerlingen die fysio- therapie nodig hebben, kunnen die op school krijgen.

Download hier de presentatie van de groep 8 informatieavond van november 2019

De stadsgids van de open dag!  Met de plattegrond!

De informatiefolder van de infoavond van groep 8 ouders

 

Twickelcollege Hengelo op Instagram

Twickelcollege Hengelo op Facebook

Twickelcollege Hengelo op Twitter