Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Ouderraad Borne

Ouderraad Twickel College Borne zoekt ‘nieuwe’ ouders!

Wij als school vinden de betrokkenheid van ouders belangrijk.
Wilt u meer betrokken zijn bij het wel en wee van de school?

Wilt u meepraten of ideeën opperen over allerlei ontwikkelingen binnen de school?

Of wilt u gewoon leuke acties/evenementen voor de leerlingen organiseren?

Wellicht is een plaats in de ouderraad dan iets voor u!


Het schooljaar vordert gestaag, enkele leden van de ouderraad zullen na de zomervakantie afscheid nemen

en wordt het tijd om weer enthousiast vers bloed voor de ouderraad te werven.

Wij vergaderen ongeveer 5x per jaar (1,5 uur per avond).
We denken mee over de invulling van allerlei activiteiten bijv. Open Huis, Paasproject en zetten ons ook actief in bij de organisatie ervan.

Ook hebben we een kritische blik over het reilen en zeilen binnen de school.

Heeft u interesse om volgend schooljaar actief te worden in de ouderraad en/of wilt u misschien nog iets meer weten over de rol van de ouderraad,

dan kunt u contact opnemen met de heer Sjabbo Smedes, waarnemend teamleider. Email: s.smedes@carmelhengelo.nl of tel: 074-2654081

 

De Ouderraad van Twickel Borne bestaat uit een groep gemotiveerde ouders die betrokken zijn bij de school van hun kinderen en wil functioneren als klankbord tussen ouders en school.

Wij vergaderen ca. 6 keer per jaar met de schoolleiding. Tijdens deze bijeenkomsten worden wij op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en worden we gevraagd mee te denken over zaken die spelen op school. Ongevraagd brengen wij advies uit over zaken die wij belangrijk vinden.

Daarnaast zijn wij aanwezig tijdens diverse schoolse activiteiten zoals de open avond om in contact te treden met andere ouders en hun ervaringen met de school te delen.

Wij streven ernaar jaarlijks een thema avond voor ouders over een actueel onderwerp te organiseren in samenspraak met school.

De Ouderraad bestaat naast de teamleider en minimaal 1 docent uit een representatieve afvaardiging van ouders.

De huidige samenstelling van de Ouderraad

Namens ouders:                                           Namens school:

Simone van der Aa                                         Rita Kremer

Marie-Louise van Diepen                               Martijn Kroese

Kirsten Heeregrave                                        Rogier Lentelink

Maureen Hekkema                                                     

Sascha Leuftink                                            

Contact:  oudergeledingtwb@carmelhengelo.nl