Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Onderwijs

Twickel College

Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende vestigingen van het Twickel College: Borne, Delden en Hengelo. Klik op de naam van de vestiging in de lijst hieronder om snel naar de betreffende informatie te springen.

 


Hengelo


De locatie Twickelcollege in Hengelo biedt havo en atheneum onderwijs. Voor de echte uitblinkers in de eerste en tweede klas van het atheneum, die toe zijn aan een extra uitdaging en dieper willen en kunnen is er atheneum+.

A+ leerlingen volgen de gewone atheneumlessen en daarnaast hebben ze drie grote vakoverstijgende projecten per jaar.

Twickelcollege telt ongeveer 1100 leerlingen en een team van zo’n 125 docenten en onderwijsondersteunend personeel. De school staat in Hengelo al generaties lang bekend om het open karakter en de grote aandacht voor kunstzinnige vakken, sport en projecten. Leerlingen van Twickelcollege zijn actieve leerlingen; zo onderhoudt onze leerlingenraad het twitteraccount @Twickeltwit, maken leerlingen schooljournaals en andere multimediale toepassingen en zijn ze mondig, geïnteresseerd en gericht op hun toekomst.

Het onderwijs op het Twickel College is gebaseerd op 5 kernwaarden: kwaliteit, verantwoordelijkheid, authenticiteit, brede ontwikkeling en actief en betrokken. Het Twickel College is een school die sterk hecht aan kwaliteit. Kwalitatief goed onderwijs bestaat uit een intensief contact tussen leerling en docent. De docent geeft sturing aan het onderwijsproces en ontwerpt voor een belangrijk deel de weg waarlangs het leren plaats kan vinden. Kwaliteit wordt op natuurlijke wijze intern getoetst, door cyclisch te werken, maar ook door klankbordgroepen met leerlingen en ouders.

Het Twickel College is een school waarin in een overwegend klassikale setting gevarieerd wordt gewerkt. Zo is er een uitgebalanceerd aanbod van lessen. Er wordt in groepen gewerkt en tevens een beroep gedaan op het vermogen om zelfstandig te werken, steeds met een activerende didactiek. Docenten geven soms aan grotere groepen leerlingeninstructie, soms werken leerlingen in kleinere groepen aan opdrachten onder begeleiding van docenten of onderwijsassistenten. Projectmatige werkvormen worden vooral in vakoverstijgende en alternatieve onderwijssituaties toegepast.

Het Twickel College staat midden in de samenleving en daarom is het logisch dat aan onderwijs ook buiten het gebouw vorm wordt gegeven. Overal is immers kennis te vergaren en leerlingen gaan daar dan ook actief naar op zoek. De school, de stad, de regio. Zelfs het land is daarbij geen grens: via virtuele leeromgevingen kan op de hele wereld onderzoek gedaan worden. Buitenlesactiviteiten zijn een herkenbaar onderdeel van ieder vak programma. Het leren gaat niet alleen om vakkennis; van iedereen wordt een behoefte verwacht om te werken aan een brede ontwikkeling, zowel vakinhoude- lijk als ook op persoonlijk vlak.

Het Twickel College is een school waar naast onderwijs, veel aandacht is voor extra activiteiten. Soms gericht op de school als geheel, soms op een individuele leerling, vaak op groepen met een sterk uiteenlopende samenstelling. Activiteiten als vieringen, discussies, thema- avonden, feesten, cursussen, clubs, leveren een sterke bijdrage aan het gevoel van de sfeer. Binnen deze activiteiten is er ruimte voor andere dan vakmatige talenten. Mensen die ruimte nemen kunnen binnen het Twickel College allerlei kansen krijgen. De mogelijkheid deze ruimte te benutten, maakt dat ieders authenticiteit wordt erkend.

Het Twickel College is een school die bruist.

Twickelcollege Hengelo op Facebook

Twickelcollege Hengelo op Twitter


Borne


De locatie Borne Woolderweg is een onderbouwlocatie voor leerlingen van alle niveau’s.
Gedurende de eerste twee leerjaren volgen de ongeveer 300 leerlingen vmbo, havo of atheneum onderwijs in een vertrouwde kleinschalige leeromgeving. Een team van ongeveer 35 docenten en onderwijsondersteunend personeel begeleiden de leerlingen hier tot ze toe zijn aan de overstap naar de bovenbouw, op een andere locatie. Naast het gewone lesprogramma besteedt de locatie aandacht aan onder meer kennismaken met vrijwilligerswerk, met kunst en cultuur of sportieve uitdagingen. Binnen het lesprogramma is er extra aandacht voor taal- en rekenvaardigheid. 


Delden

De locatie in Delden is een onderbouwlocatie met een kleine 350 leerlingen en een team van ongeveer 35 docenten en onderwijsondersteunend personeel. Het Twickel College Delden biedt atheneum, havo en vmbo-onderwijs voor leerjaar 1 en 2. Daarna vervolgen de leerlingen hun opleiding op één van de andere scholen van Scholengroep Carmel Hengelo.

Naar school gaan bij de locatie Delden is aantrekkelijk vanwege het hechte team, de persoonlijke aandacht en de korte lijntjes met thuis. Bijzonder is het LiNK>>-aanbod: tweemaal per jaar volgen de leerlingen een cursus naar keuze uit de leergebieden Mens & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.

Dankzij cursussen als ‘Making the band’, ‘Eten wat je eigen pot schaft’, ‘De Tweede Wereldoorlog in Twente’ en ‘First Lego League: Robotica’ noemen veel leerlingen LiNK>> hun favoriete vak. Ook Twickel On Stage (voorheen 'Open Podium') is een jaarlijks terugkerend fenomeen waar Delden trots op is. Alle leerlingen uit klas 1 krijgen de weerbaarheidstraining Rots & Water aangeboden.

Het Twickel College Delden is actief op Twitter en Facebook. De vestiging heeft, net als de vestigingen in Hengelo en Borne, eigen pagina's en accounts.