Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Delden: LiNK>>

Het Twickel College Delden biedt onderwijs op de niveaus atheneum, havo en vmbo. Op deze pagina leest u uitgebreide informatie over de manieren waarop wij leerlingen keuze bieden in vakoverstijgend onderwijsaanbod.

Wat is LiNK>>?
Op het Twickel College vinden we het belangrijk dat er voor elke leerling iets te kiezen valt. Naast de lessen in de verschillende vakken willen we iets extra’s bieden. Dit doen we tijdens het LiNK>> uur.

Tijdens het vak LiNK>> gaan de leerlingen een cursus volgen uit een leergebied naar eigen keuze. De leergebieden zijn:

 • Mens & Maatschappij
 • Cultuur & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Leergebieden
Is een leerling geïnteresseerd in techniek, dan kiest hij/zij bijvoorbeeld een cursus uit het leergebied Natuur & Techniek.

Wil iemand graag meer leren over kunst en eigen werk maken, dan kiest hij/zij voor een cursus uit het leergebied Cultuur & Maatschappij. Er is altijd een cursus te kiezen, die aansluit bij één van de leergebieden.

Een leerling volgt het vak LiNK>> veertien keer één lesuur per week. Bij sommige cursussen zijn de lesuren samengevoegd. Dit betekent dat een leerling zeven keer een LiNK>>-cursus volgt van twee lesuren achter elkaar.

Vaardigheden
Bij LiNK>> leren leerlingen niet alleen méér over onderwerpen die zij interessant vinden, maar daarnaast leren ze ook allerlei vaardigheden te gebruiken. 

Denk daarbij aan vaardigheden als: samenwerken, informatie verzamelen en  beoordelen, je eigen ontwikkeling volgen en beoordelen (wat ging goed, wat kun je verbeteren), oplossingsgericht denken,  plannen en keuzes maken.

Zo komt bij LiNK>> zowel verbreding als verdieping van kennis en vaardigheden aan bod.

Keuze
Het vak LiNK>> is zo samengesteld, dat  elke leerling in een schooljaar één cursus volgt.  Vlak voor het begin van de LiNK>> cursussen verschijnt er een folder.

Hierin staat welke cursussen de leerlingen het komende schooljaar kunnen gaan volgen, met daarbij een korte uitleg van elke cursus. Op een keuzeformulier geeft een leerling aan welke cursus hij/zij wil volgen.

Beoordeling
Aan het einde van de LiNK>>-cursus krijgen de leerlingen een beoordeling op hun rapport. Dus geen rapportcijfer, maar wel de beoordeling ‘onvoldoende, voldoende of goed’, met daarbij een korte uitleg.

Aanbod
De leerlingen hebben onder andere kunnen kiezen voor cursussen als:

Mens & Maatschappij

 • Delden terug naar toen
 • Kloosterweekend
 • De Tweede Wereldoorlog in Twente
 • Ik moest op reis en nam mee..
 • Organisatie Kerstactie

Cultuur & Maatschappij

 • Me and my school (wandschildering)
 • Kletskrukken
 • Junk Art
 • Graffiti Art
 • Keramiek
 • Hip Glas en Stoer Koper
 • Korte Film
 • Fotografie

Natuur & Gezondheid

 • Ja natuurlijk, of toch niet?
 • Lekker eten, lekker koken
 • Streetdance / Hip-Hop
 • Tennisclinic
 • Spaceturnen
 • Flagfootball

Natuur & Techniek

 • Robotica
 • Science Center op school
 • 3D tekenen met de computer (FreeCad)