Selecteer de vestiging van Twickel waar jij alles over wilt weten:

Keuze iPadonderwijs Delden

02.03.2017 | Delden Volgende week kunt u uw dochter of zoon aanmelden bij onze school voor het komende schooljaar. Bij een aanmelding op TH- of HA-niveau kunt u kiezen voor iPadonderwijs. Er is daarom een aanvullend keuze formulier naast het standaard aanmelddocument.

Op het Twickel College Delden werken momenteel alle brugklassen op vmbo-tl/havo (TH-) en havo/atheneum (HA-)niveau met iPads. Wij willen dit iPadonderwijs graag blijven aanbieden, omdat dit volgens ons een meerwaarde vormt ten opzichte van onderwijs zonder iPads.

Wij kunnen de aanschaf van een iPad echter niet verplichten en bieden bij de aanmelding een keuzeformulier aan voor iPadonderwijs. Wij hopen op voldoende belangstelling en aanmeldingen om ook daadwerkelijk weer iPadklassen te kunnen vormen.